De pup is een toevoeging aan jullie gezin.

Wanneer we kijken naar wat pups nodig hebben in deze eerste fase bij jullie als nieuwe begeleiders dan is het belangrijk dat jullie leren elkaar te begrijpen. Dat jij als begeleider leert wat de normale ontwikkeling van een pup is, hoe een pup communiceert, hoe een pup leert en wat een pup nodig heeft.

je begint met het bieden van veiligheid en stabiliteit 

Je pup leert dat jij als begeleider veiligheid en stabiliteit biedt, dat je zijn grenzen respecteert, dat je samen dezelfde taal spreekt en dat leren leuk is. Je beschermt de pup tegen zichzelf en externe factoren en tegelijkertijd zorg je voor een habituatie en socialisatieproces.

Je gaat samen de wereld ontdekken. 

Tijdens het opgroeien van de pup, ben je bezig met het begeleiden en opvoeden van je pup op een coachende manier. Je maakt afspraken met elkaar die zorgen voor veiligheid, structuur en voorspelbaarheid en je zorgt dat ieder gezinslid zich hier aan houdt. 

Hoe werkt de wereld? Hoe kunnen we hier samen veilig in leven? Wat zijn de afspraken die we met elkaar maken?